Delatnost Doo»TERMOINŽENJERING»-a može se podeliti na sledeće:

 1. Remont toplovodnih, vrelovodnih, parnih kotlova, bez obzira na kapacitet i vrstu goriva,
 2. Hemijska pranja svih vrsta kotlova, napojnih rezervoara, duplikatora, sudova pod pritiskom,
 3. Projektovanje, stručni nadzor, tehnička pomoć na izgradnji postrojenja za energetiku, grejanje, rashladu i klimatizaciju, rekonstrukcija starih i ugradnja novih uredjaja,
 4. Regulacija, merno-regulacione opreme na kotlovima, procesa sagorevanja gorionika na tečna i gasovita goriva,
 5. Remont regulacija, puštanje u rad klimatizacije i ventilacije,
 6. Radovi na instalacijama centralnog grejanja , gasnim instalacijama, tehničkih gasova, prirodnog gasa i TNG-a, sudovima pod pritiskom, kao i radovi na solarnim instalacijama,
 7. Remont, podešavanje i baždarenje presostata, termostata,
 8. Remont, ispitivanje na nazivni pritisak svih vrsta cevnih zatvarača, zapornih ventila, leptirastih ventila, nepovratnih ventila, kuglastih slavina,
 9. Remont, podešavanje i baždarenje ventila sigurnosti, regulacionih ventila, samodejstvujućih ventila,
 10. Remont svih vrsta pumpi bez obzira na proizvodjača i kapacitet,
 11. Ispitivanje : sudova pod pritiskom, parnih i vrelovodnih kotlova,UGI instalacija,
 12. Revitalizacija rashladnih sistema, svih vrsta,
 13. Industrijska automatika ,
 14. Regulacija nivoa, temperature, pritiska, vlažnosti.

Za obavljanje radova datih u prethodnoj alineji posedujemo alat, mašine, dostavna vozila i stručnu radnu snagu, kao i odobrenja od nadležnih organa, koje na zahtev dostavljamo.