Ključni aspekt programa razvoja je sistem upravljanja kvalitetom. Sistem upravljanja kvalitetom je skup politika, procesa i procedura potrebnih za planiranje i izvršenje (inženjering / razvoj / usluge) u najvažnijim poslovnim oblastima organizacije.
Sistem upravljanja kvalitetom integriše različite unutrašnje procese u organizaciji i omogućava da se obezbedi realizacija projekta. Sistem upravljanja kvalitetom omogućava organizaciji da identifikuje, meri, kontroliše i poboljšava različite ključne poslovne procese, koji na kraju dovode do poboljšanja performansi poslovanja.

  • DOO “TERMOINŽENjERING” poseduje sledeće sertifikate i ovlašćenja za:
    • Laboratoriju za ispitivanje i etaloniranje (ventili sigurnosti, regulatori pritiska gasa, presostati i ostala zaporna armatura) – akreditacija br. 01-088 od 13/01/2014 prema SRPS ISO/IEC 17025:2006, izdata od strane Akreditacionog tela Srbije,
    • Kontrolno telo (oprema pod pritiskom) – akreditacija br. 06-155 od 10/12/2013 prema SRPS ISO/IEC 17020:2012, izdata od strane Akreditacionog tela Srbije,
    • Kontrolno telo (razvrstavanje opreme pod pritiskom) – imenovanje br. 314-02-00012/2012-03 od 24/12/2012, izdato od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije,
    • Kontrolno telo (pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom) – imenovanje br. 314-02-00011/2012-03 od 4/02/2014, izdato od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije.

Pored značajnog i dugogodišnjeg rada, stručnjaci DOO “TERMOINŽENjERING” poseduju lične licence izdate od strane Inženjerske komore Srbije u oblasti procesne, gasne tehnike, termotehnike i termoenergetike, internacionalno iskustvo i svetski priznate sertifikate EWE i IWI u oblasti zavarivanja.
Sve inženjerske aktivnosti se sprovode u skladu sa relevantnim standardima za konkretni tip opreme.

*Jedni smo od retkih koji smo akreditovani po Standardu 1074 za ispitivanje Hidrantske Mreze – Vodovodne Armature